Borrelia konfirmatie
Matrix:
bloed, CSV
Synoniemen:
Ziekte van Lyme
Afnamerecipiënt:
serumtube 

steriele buis
Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
20-3-2015 14:54:20
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis