PCR Leishmania
Matrix:
bloed, beenmergaspiraat, biopt, (Muco)cutane leishmaniose: (niet-gefixeerde) huidbiopsie (Minimum 4 mm op 4mm); Viscerale leishmaniose: beenmerg (hoogste gevoeligheid)
Afnamerecipiënt:
EDTA-tube 

steriel recipiënt 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
11-2-2020 14:38:02
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis