Glucose 6 fosfaatdehydrogenase
Matrix:
bloed
Synoniemen:
G6PDH
Afnamerecipiënt:
EDTA-tube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis