Erythropoietine
Matrix:
bloed
Synoniemen:
EPO
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
6-7-2015 13:48:42
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis