Chitotriosidase
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Ziekte van Gaucher
Afnamerecipiënt:
Gedroogde bloedspot
Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
30-1-2015 15:23:26
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis