Suikerchromatografie
Matrix:
faeces
Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
Referentiewaarden:
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis