AP50
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Alternatieve pathway
Afnamerecipiënt:
serumtube 

serumtube in ijswater plaatsen en onmiddellijk naar het labo brengen
Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
Referentiewaarden:
Opmerking:

staal moet voor 16u in het labo zijn om nog correct verwerkt te kunnen worden

Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
9-3-2018 14:09:37
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis