17OH Pregnenolone
Matrix:
bloed
Synoniemen:
17-OH Pregnenolone
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
27-1-2015 8:08:44
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis