Hexose-aminidase
Matrix:
bloed
Synoniemen:
hexose aminidase
B-hexosaminidase A
ziekte van Tay-Sachs
Afnamerecipiënt:
Gedroogde bloedspot
Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
22-1-2015 8:38:05
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis