Cobalt
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
lithiumheparinetube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
22-1-2015 8:46:18
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis