Anti-neuronale antilichamen (PNS) screening
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Onconeuronale antilichamen
Paraneoplastische neurologische syndromen
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: serum
minimum staalvolume: 0,5 mL
verzendingscondities: op kamertemperatuur​
Uitvoerfrequentie:
wekelijks
Uitvoering in urgentie:
enkel na telefonisch overleg met klinisch bioloog
Beproevingsmethode:
Indirecte immuunfluorescentie
Substraat: cerebellum + n. suralis + darm (Neurology mosaic-1)​ (Euroimmun)
Conjugaat: anti-humaan IgAGM-FITC (Euroimmun)
Referentiewaarden:
Analysetijd:
1 dag
Analysetijd in urgentie:
1 dag
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
10-12-2018 14:56:55
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis