Tobramycine dal / piek
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Monsterverzending extramuros:

​geschikt staaltype voor analyse: serum
minimum staalvolume: 0,2mL
verzendingscondities: op kamertemperatuur indien staal binnen 8u op labo klinische biologie; gekoeld indien staal binnen 72u op labo klinische biologie

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
24 op 24 uur
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
PETINIA (Particle Enhanced Turbidimetric Inhibition Immunoassay)
Atellica (Siemens)
Siemens REF 11097517
Referentiewaarden:
Analysetijd:
2 uren
Analysetijd in urgentie:
1 uur
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
23-11-2020 16:18:57
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis