Varicella / Herpes zoster IgM
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
Uitgevoerd door ZNA

http://labgids.zna.be/

Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
11-1-2017 9:11:11
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis