Dopamine plasma
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Dopamine
Afnamerecipiënt:
EDTA-tube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

Uitgevoerd door ZNA

http://labgids.zna.be/

Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
19-11-2014 8:26:50
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis