Procalcitonine
Matrix:
bloed
Synoniemen:
PCT
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Monsterverzending extramuros:

geschikt staaltype voor analyse:serum
minimum staalvolume:0,75 mL
verzendingscondities:kamertemperatuur

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
24 op 24 uur
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Chemiluminescentie / 2‑site sandwich immunoassay
Atellica (Siemens)
 
(Siemens REF 11202699)
Referentiewaarden:
Analysetijd:
4 uren
Verantwoordelijke:
Aanrekening aan de patiënt:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
23-4-2020 15:07:39
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis