Vitamine C
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
lithiumheparinetube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

Uitgevoerd door ZNA

http://labgids.zna.be/

Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
19-11-2014 14:58:42
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis