anti Hepatitis C konfirmatie
Matrix:
bloed
Synoniemen:
anti Hepatitis C
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
Uitgevoerd door GZA
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
20-11-2014 8:15:05
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis