HIV (1-2) konfirmatie
Matrix:
bloed
Synoniemen:
HIV (1-2)
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
Uitgevoerd door GZA

http://www.labogidsgza.be/

Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
20-11-2014 8:14:06
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis