Rubella IgM konfirmatie
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Rubella IgM
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
Uitgevoerd door ZNA

http://labgids.zna.be/

Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
20-11-2014 8:13:23
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis