Kwantitatieve analyse nierstenen
Matrix:
niersteen
Synoniemen:
nierstenen
Afnamerecipiënt:
steriel recipiënt 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
uitgevoerd door ZNA
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
19-11-2014 8:21:36
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis