Arylsulfatase A
Matrix:
bloed
Synoniemen:
metachromatische leukodystrofie
Afnamerecipiënt:
EDTA-tube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
22-9-2016 11:02:26
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis