Chitotriosidase
Matrix:
bloed
Synoniemen:
ziekte van Gaucher
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

Uitgevoerd door UZ Brussel genetica

http://laboguide/uzbrussel.be/laboguide

Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
18-11-2014 8:30:50
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis