S-100 / Zuur Ca-bindend proteïne
Matrix:
bloed
Synoniemen:
S100
S100 zuur Ca-bindend proteïne
S100 zuur calcium bindend proteïne
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

Uitgevoerd door UZ Brussel

http://laboguide.uzbrussel.be/laboguide

Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
14-11-2014 9:10:42
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis