Cortisol Bindend Globuline
Matrix:
bloed
Synoniemen:
CBG
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

Uitgevoerd door UZ Brussel

http://laboguide.uzbrussel.be/laboguide

Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
13-11-2014 16:25:53
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis