Glucagon
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
EDTA-trasylol tube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
Uitgevoerd door UZ Brussel

http://laboguide.uzbrussel.be/laboguide

Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
13-11-2014 16:25:23
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis