PCR EHEC
Matrix:
faeces, Stammen of stalen met een positieve Shiga toxine sneltest of sterk verdacht voor HUS
Synoniemen:
enterohemorragische E. coli
EHEC
Afnamerecipiënt:
steriel recipiënt 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
Uitgevoerd door UZ Brussel

http://laboguide.uzbrussel.be/laboguide

Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
2-11-2016 11:23:42
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis