Somatische hypermutatie
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
EDTA-tube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

Uitgevoerd door UZ Brussel

http://laboguide.uzbrussel.be/laboguide

Referentiewaarden:
Klinische relevantie:

prognose bij B-CLL

Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
1-2-2016 10:40:54
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis