HTLV (1-2)
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
wekelijks
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:

Elektrochemiluminescentie
Cobas 8000 e801

 
Referentiewaarden:
Analysetijd:
4 uren
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
15-12-2016 8:26:46
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis