Cytomegalovirus IgG aviditeit
Matrix:
bloed
Synoniemen:
CMV IgG aviditeit
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
3-11-2014 10:11:25
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis