Quantiferon
Matrix:
bloed, 10 ML tube
Synoniemen:
QFT
Mycobacterium tuberculosis
TB
TBC
IGRA
Afnamerecipiënt:
lithiumheparinetube 

10 ML tube nodig
Patiëntvoorbereiding:

Breng de tube direct naar het labo en bewaar ze niet koel voor transport.

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
wekelijks, afname enkel op weekdagen en ten laatste voor 15 uur vrijdag op labo afleveren
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:

Lymfocytenstimulatie gevolgd door Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)

Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Aanrekening aan de patiënt:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
4-1-2017 13:57:45
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis