Pseudomonas
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Pseudomonas IgG
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Aanrekening aan de patiënt:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
8-7-2021 15:46:27
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis