Voriconazole
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Voriconazol
Vfend
Afnamerecipiënt:
lithiumheparinetube 

Monsterverzending intramuros:

​na afname verzenden op kamertemperatuur.

Monsterverzending extramuros:

​afcentrifugeren, plasma afnemen van de gel en op kamertemperatuur verzenden.

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (niet op weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
enkel na telefonisch overleg met klinisch bioloog
Beproevingsmethode:

LC-MS/MS

Referentiewaarden:
Klinische relevantie:

​TDM antifungale therapie

Verantwoordelijke:
Aanrekening aan de patiënt:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
17-12-2019 9:53:30
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis