Pyruvaatkinase
Matrix:
bloed, ACD-volbloed
Afnamerecipiënt:
EDTA-tube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
1-2-2016 15:44:26
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis