Sialotransferrines
Matrix:
bloed
Synoniemen:
transferrine glycosylatie isotypering
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
3-11-2014 13:24:13
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis