Galzuren (totaal) in bloed
Matrix:
bloed
Synoniemen:
galzouten
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
uitgevoerd door AML
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
8-1-2019 16:29:44
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis