Porfyrines
Matrix:
bloed, faeces
Synoniemen:
porfyrinen
in erythrocyten: FEP
in faeces: coproporfyrines; coproporynen
Afnamerecipiënt:
lithiumheparinetube 

steriel recipiënt 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
3-11-2014 13:21:00
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis