Selenium
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
Oligo-elementen plasma
Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

uitgevoerd door AML

https://www.aml-lab.be

Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
3-11-2014 11:13:04
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis