Mangaan
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
EDTA-tube 

EDTA volbloed
Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

uitgevoerd door AML

Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
29-7-2021 8:46:00
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis