Chroom
Matrix:
urinestaal, bloed
Afnamerecipiënt:
steriel recipiënt 

Trace element tube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

urine uitgevoerd door AML: https://www.aml-lab.be

serum uitgevoerd door UIA: BLSA - Labo Medische Biochemie

Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
30-7-2021 15:26:00
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis