Thallium
Matrix:
urinestaal
Afnamerecipiënt:
steriel recipiënt 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

uitgevoerd door AML

https://www.aml-lab.be

Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
10-4-2017 13:08:06
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis