Citroenzuur
Matrix:
24u-urineverzameling
Afnamerecipiënt:
steriel recipiënt 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

uitgevoerd door AML

https://www.aml-lab.be

Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
30-10-2014 16:28:59
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis