Immunologisch occult bloed
Matrix:
faeces
Synoniemen:
faeces occult bloed - iFOB
Afnamerecipiënt:
steriel recipiënt 

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (niet op weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:

Immunologische laterale flow sneltest

Referentiewaarden:
Analysetijd:
2 uur
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
5-12-2017 9:19:46
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis