Serum Amyloid A
Matrix:
bloed
Synoniemen:
SAA
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

Uitgevoerd door AML

https://www.aml-lab.be/

Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
18-9-2014 11:00:33
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis