Vitamine B2
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Riboflavine
Afnamerecipiënt:
EDTA-tube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

uitgevoerd door AML

https://www.aml-lab.be/

Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
18-9-2014 11:02:37
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis