IGFBP-3
Matrix:
bloed
Synoniemen:
insulin growth factor binding protein 3 - IGF binding protein 3 -IGF-BP3 - somatomedine C binding protein 3 -
somatomedine C BP3
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

uitgevoerd door AML

https://www.aml-lab.be/

Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
18-9-2014 11:04:26
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis