Alfa-glucosidase (kwantitatief)
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Ziekte (syndroom) van Pompe
Maltase
Afnamerecipiënt:
bloedkaartje 

bloed afkomstig van een perifere vingerprik; minimum drie gevulde cirkels
Monsterverzending intramuros:
Verifieer eerst of het bloedkaartje volledig droog is alvorens het te transporteren naar het labo; het bloedkaartje dient hierbij ook afgeschermd te worden van vocht.
Monsterverzending extramuros:
Verifieer eerst of het bloedkaartje volledig droog is alvorens het ingevroren te verzenden; het bloedkaartje dient hierbij ook afgeschermd te worden van vocht.
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
wekelijks
Uitvoering in urgentie:
enkel na telefonisch overleg met klinisch bioloog
Beproevingsmethode:
enzymatische activiteit bepaling via LC - MS/MS methode met de analysekit van Perkin Elmer.
Referentiewaarden:
Klinische relevantie:
​De analyse kadert in de klinische diagnose van de ziekte van Pompe.
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Analysetijd:
7 dagen
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
25-1-2019 10:11:16
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis