N-acetyl-galactosamine-4-sulfatase (kwantitatief)
Matrix:
bloed
Synoniemen:
MPS VI
Mucopolysaccharidose VI
Ziekte (syndroom) van Maroteaux-Lamy
Afnamerecipiënt:
bloedkaartje 

bloed afkomstig van een perifere vingerprik; minimum drie gevulde cirkels
Monsterverzending intramuros:
Verifieer eerst of het bloedkaartje volledig droog is alvorens het te transporteren naar het labo; het bloedkaartje dient hierbij ook afgeschermd te worden van vocht.
Monsterverzending extramuros:
Verifieer eerst of het bloedkaartje volledig droog is alvorens het ingevroren te verzenden; het bloedkaartje dient hierbij ook afgeschermd te worden van vocht.
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
wekelijks
Uitvoering in urgentie:
enkel na telefonisch overleg met klinisch bioloog
Beproevingsmethode:
enzymatische activiteitsbepaling via een in-house ontwikkelde LC-MS/MS methode​.
Referentiewaarden:
Klinische relevantie:
​De analyse draagt bij tot de klinische diagnose van de ziekte van Maroteaux-Lamy.
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Analysetijd:
7 dagen
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
25-1-2019 10:11:30
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis