Screening paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie
Matrix:
bloed
Synoniemen:
PNH
glyco-fosfatidyl-inositol, GPI anker
fosfatidylinositol glycaan, PIG anker
FLAER
Afnamerecipiënt:
EDTA-tube 

Monsterverzending intramuros:

kamertemperatuur​

Monsterverzending extramuros:

kamertemperatuur​

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (niet op weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

Flowcytometrische bepaling van GPI deficiënte cellen door gebruik te maken van o.a. FLAER, CD24, CD14.​

Referentiewaarden:
Klinische relevantie:

PNH is een verworven klonale aandoening die ontstaat als gevolg van een mutatie in een hematopietische stamcel.

Deze test kan worden gebruikt voor diagnose en follow-up van PNH.​

Reflextesting:

Flowcytometrie wordt uitgevoerd op leucocyten. Bij een positieve PNH test wordt ook flowcytometrie uitgevoerd op erytrocyten.​

Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
30-7-2014 8:38:03
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis