ADAMTS-13
Matrix:
bloed
Synoniemen:
von willebrand factor (VWF) cleaving protease
Afnamerecipiënt:
citraattube 

Monster onmiddelijk centrifugeren binnen 1 uur
Patiëntvoorbereiding:

bloedafname voor start behandeling

Monsterverzending extramuros:

Geschikt staaltype voor analyse: plaatjesarm citraatplasma
Minimum staalvolume: 1.5 mL
Verzendingscondities: diepgevroren, staal mag tijdens verzending niet ontdooien

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
maandelijks
Uitvoering in urgentie:
enkel na telefonisch overleg met klinisch bioloog, Dringende analyse enkel indien klinisch relevant.
Beproevingsmethode:

ELISA (ADAMTS13 activiteit kit Technoclone)

Referentiewaarden:

0.4-1.3 IU/mL

De kit is gekalibreerd naar de WHO internationale standaard. 


(Meer informatie)
Analysetijd in urgentie:
24 uur
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
24-6-2019 15:43:01
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis