Sulfieten (kwalitatief)
Matrix:
urinestaal
Uitvoerende afdeling:
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Nee
Aanrekening aan de patiënt:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
30-4-2014 15:42:55
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis